Satış ve İade Sözleşmesi

WEB TASARIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
Bir tarafta … adresinde mukim Weble Grafik ile diğer taraftan
……………………………. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Weble Grafik tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Weble Grafik sorumlu tutulamaz.
3.3 Veritabanlı (PHP) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.4 MÜŞTERİ, Weble Grafik tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Weble Grafik’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında “Weble Grafik” ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.
3.5 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Weble Grafik’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.6 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan Weble Grafik sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan Weble Grafik sorumlu tutulamaz.
3.8 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
3.9 Web sitesi Müşterinin sağladığı sunucuda yayımlanıyorsa ; güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.
MADDE 4 – Weble Grafik’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Weble Grafik, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. Müşterinin sağladığı hostun kullanılması durumunda yayıma ilişkin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4.2 Weble Grafik, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde (iş günlerinde) düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 Weble Grafik, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 Web sitesinin taslak yayımı …….. iş günü içinde yapılacaktır.
4.5 Weble Grafik, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.
4.6 Weble Grafik, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda (borç bakiyesi yoksa) bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7 Weble Grafik, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.
4.8 Weble Grafik, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
MADDE 5- ÖDEME KOŞULLARI VE BİÇİMİ
5.1 Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından Weble Grafik’a ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.
5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 1/2’lik ödemeyi yapacaktır.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Weble Grafik taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
MADDE 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda Weble Grafik tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.
6.2 Web Tasarım Hizmet bedeli …………. TL+KDV olarak belirlenmiştir.
6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı …………….’dir.
MADDE 7 – RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ
7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: ……………………………………………….

Weble Grafik: ………………………………………………..

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme …./…./20… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

HOSTİNG SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR.
Hosting Hizmetleri Sözleşmesi,

Gençlik Mahallesi, no:45/5 Muratpaşa / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Weble Grafik – Kunyapı Ltd. Şti. – www.weblegrafik.com (bundan sonra Weble Grafik olarak anılacaktır.) kontrolünde bulunan Weble Grafik  internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
2.1 Bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylamanız, sözleşmeyi okuduğunuz ve sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğiniz ve mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir.
2.2 Her iki taraf arasında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar sözleşme içerisinde detayları verilen açıklamalar çerçevesinde çözülecektir. MÜŞTERİ’nin belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda Weble Grafik ilgili hesaplara el koyabilir veya verilen hizmetleri süreli, süresiz durdurabilir.
2.3 Bu sözleşme Weble Grafik ile MÜŞTERİ arasında, MÜŞTERİnin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Bu sözleşme Weble Grafik‘in MÜŞTERİ ye sağladığı veya sağlayacağı hosting hizmetlerine ilişkin kuralları, genel servis şartlarını kapsar.

3. TANIMLAR
3.1 Weble Grafik tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet, web siteleri veya veri tabanının Weble Grafik tarafından altyapısı sağlanan sunucularda yayınlanmasıdır. MÜŞTERİ Bayi hosting, Web Hosting veya Veri Tabanı hizmetlerini birbirinden bağımsız olarak yada birlikte satın alabilir. MÜŞTERİ bu hizmetleri satın aldığında bu sözleşmede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
3.2 Weble Grafik, sözleşme maddelerine bağlı olarak ilgili hizmeti mümkün olan en iyi şekilde vermekle yükümlüdür. Bazı durumlarda hizmetlere erişilmesinde sorunlar olabileceğini MÜŞTERİ kabul eder. Hizmetin aksamasına neden olabilecek sorunlar aşağıda verilmiştir.

Mücbir sebepler (doğal afetler, savaş vb)
Donanım arızaları
Bakım esnasında oluşabilecek kesintiler
Internet hatlarında oluşacak kesintiler, kötü niyetli saldırılar esnasında oluşacak kesintiler
3.3 MÜŞTERİ, Weble Grafik ‘nin sağladığı hizmetler ile ilgili sorunlar oluşabileceğini kabul eder.
3.4 Weble Grafik, MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerde devamlılığın sağlanmasıiçin gereken azami çabayı gösterecektir.
3.5 Weble Grafik, sağladığı hizmetlerde durdurma ve inceleme yapabilir.
3.6 SSL Sertifikaları belirli bir domain ve hizmet (hosting, sunucu, e-mail gibi ürünler) ile birlikte kullanılmaktadır. Weble Grafik tarafından veya farklı bir firmadan satılan SSL hizmeti sadece belirli bir domain ve hizmete bağlı olarak çalışır ve özel olarak tasarlanmıştır. SSL in başka bir firma veya servise taşınması mümkün olmayabilir.
MÜŞTERİ’nin Weble Grafik sunucuları üzerinde yer alan bir web sitesine bağlı çalışan SSL sertifikasına ait özel anahtarı (Private KEY) kendi tarafında saklaması, yedeklemesi gerekir. MÜŞTERİ, başka bir sunucuya taşınma işleminde özel anahtarı Weble Grafik den talep edemez. Bu işlem müşterinin yedeklediği özel anahtar ile yapılır. SSL sertifikasının taşınması durumunda oluşabilecek teknik problemlerden Weble Grafik sorumlu tutulamaz.
3.7 Bayi Hosting hizmeti kapsamında Weble Grafik, MÜŞTERİ’ye 3. Kişilere satış hakkı vermektedir.
MÜŞTERİ, Bayi Hosting hizmeti altında verdiği hizmetlere ait 3. Kişilerin talep ettiği destek taleplerinden sorumludur.
Weble Grafik sadece MÜŞTERİ’ye teknik destek hizmeti verir. MÜŞTERİ bayi hosting paketi içerisindeki içerikten sorumludur. Herhangi bir yasal inceleme durumunda Weble Grafik, talep edilen iletişim bilgileri veya log kayıtlarını adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine verir.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. MÜŞTERİ, Weble Grafik nin ticari itibarına ve saygınlığına zarar vermeye yönelik davranışlarda ve paylaşımlarda bulunamaz. Bu tür girişimlerin tespit edilmesi durumunda Weble Grafik sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
4.2. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi Kabul etmekle, yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere, genel ahlaka ve adaba aykırı içerikler yayınlamamayı Kabul eder. MÜŞTERİ kendine veya alt müşterilerine ait içeriklerden sorumludur. Aykırı durumlarda Weble Grafik hizmetleri askıya alabilir veya sistemlerinden tamamen silebilir. Bu gibi sözleşme hükümlerine aykırı durumlarda ücret iadesi yapılmaz.

Hosting hizmetlerinde sözleşmeye aykırı içerikler şunlardır;

15 Dk’dan daha sık crontab (zamanlanmış görev) kullanımı
Toplist siteleri
IRC script’leri, bot’ları
Proxy script’leri/anonimleştiriciler
Korsan yazılım/warez
Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
Piyasayı belirleyen bankların programları
Çekiliş/kumar siteleri
Yapay yolla trafik yapan siteler
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
b) Fiziksel veya Sanal sunucularda barındırılamayacak içerikler şunlardır;

IRCD (irc server’ları)
IRC script’leri/bot’ları
Korsan Yazılım/Warez
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/spam script’leri
Escrow hesabı
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
Çekiliş/kumar siteleri
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWFi, Lig TV, Süper Lig, PTT 1. Ligi, Bein Sports, LaLiga vs.) her tür yayını
Yazılı listelerde belirtilmemiş olsa dahi yasalara aykırı ve suç olarak bilinen aktivitelerin yapılması yasaktır. Aksi durumda Weble Grafik sözleşmeyi fesh etme hakkını elinde tutar.

4.3. Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ;
4.3.1 Hizmet alımında kullanılan sisteme ait kaynakların %100 ve fazlasının 180 saniye ve üzerinde kullanılamaz. Sürekli 100% kullanım yapan siteler %25 işlemci ile hard sınıra indirilir.
4.3.2 Limitsiz hosting paketlerinde, paket özelliklerinde tanımlanmış olan inode sayısına göre kullanım sağlanabilir.
4.3.3 Web sitesi içeriği dışında, web sitesi ile alakası olmayan içerik tutulamaz.
4.3.4 Resim, video, müzik galerisi altında kişisel içerikler saklanamaz.
4.3.5 Her türlü içerik için arşiv amaçlı kullanılamaz. Arşiv Dosya Biçimleri için tıklayın
4.3.6 Paylaşıma yönelik dosyalar barındırılamaz (.zip, .rar, .tar, .gz, vb. Uzantılara sahip dosyalar)
4.3.7 Veritabanı hizmeti uzak sunucu (remote server) olarak kullanılamaz.

4.4 Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsız olsa dahi, sunucunun ve altyapının sahip olduğu sınırlar vardır. Bu sınırlara ulaşılması halinde erişim sorunları yaşanabilir.
4.5 Weble Grafik, MÜŞTERİ’nin tüm verilerini yedeklemek ve güvenli bir şekilde yayınlamak doğrultusunda gereken çabayı gösterir. Ancak ortaya çıkabilecek sorunlar neticesinde sorumlu tutulamaz. Verilerin yedeklenmesi MÜŞTERİ nin kendi sorumluluğundadır. MÜŞTERİ hesaplara ait şifre ve şifrelerin gönderildiği email adresini korumakla yükümlüdür. Şifrelerin başka kişilerin eline geçmesi neticesinde oluşabilecek zararlardan Weble Grafik sorumlu tutulamaz.

5. ÖDEME
5.1 MÜŞTERİ, Weble Grafik den satın aldığı hizmetler ile ilgili ödemeleri her zaman peşin olarak yapmakla yükümlüdür. Ödemenin yapılmaması durumunda Weble Grafik hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.
5.2 MÜŞTERİ banka hesaplarına ödeme yapması durumunda açıklama kısmına sipariş numarasını girmek zorundadır. Aksi taktirde yapılan ödemenin hangi hizmete ait olduğu Weble Grafik tarafından tespit edilemez. Bu durumda oluşabilecek zararlardan Weble Grafik sorumlu tutulamaz.
5.3 Hosting hizmetlerinde süre sonundan itibaren 7 gün geçmesi durumunda hizmet durdurulur. 30 gün geçtikten sonar sistemlerden kalıcı olarak silinir.

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
Weble Grafik istediği zaman,sözlşeme maddelerinde değişikliğe gidebilir. MÜŞTERİ hizmet almaya devam ettiği sürece bu tür değişikliklerin yapılabileceğini Kabul etmiş sayılır.
MÜŞTERİ, Weble Grafik sözleşmelerinde yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda Weble Grafik, MÜŞTERİ ye sağlanan hizmetleri haber vermeden durdurabilir. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

Ürün İade Sözleşmesi

Kalitemize Güveniyoruz, 7 gün iade kabul ediyoruz!

Memnun kalmadığınız takdirde Hosting Paketinizi 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz!

weblegrafik.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

1. Hizmet ifasına başlanmamış olması

2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması

3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından weblegrafik.com’e yazılı olarak bildirilmiş olması

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

5. İade işlemlerinin sağlanabilmesi için Faturanın alt bölümünde yer alan iade talep formunun doldurularak muhasebe@weblegrafik.com mail adresine gönderilmedir. İade talep formu bulunmayan faturaların ve siparişlerin iptal/iade işlemleri sağlanamamaktadır.

6. weblegrafik.com; Müşteriye, teslimi yapılamayan (tescil, yenileme, kurulum vb.) ürünlerin iptal ve iade işlemleri ile ilgili bilgi verir, Müşteri’nin paylaşmış olduğu güncel olmayan veyahut eksik/hatalı iletişim bilgilerinden kaynaklı veya müşterinin kendisinden kaynaklı olan iptal/iade bilgilendirmesine dönüş yapılmadığı taktirde, Weble Grafik ücret iadesini müşterinin sistemdeki mevcut kredi hesabına aktaracaktır.

7. Müşterinin; teknik sebepler, banka kaynaklı sebepler yada kendisinden kaynaklı sebepler ile kredi kartından çift ödeme alınması halinde, Müşterinin Weble Grafik Muhasebe birimine mükerrer çekimin iptali hakkında yazılı olarak bilgilendirme yapması gerekmektedir. Bilgilendirme üzerine, Weble Grafik tarafından gerekli kontroller yapılarak mükerrer çekiminin mevcut olması tespit edilmesi halinde Müşterinin ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına iade gerçekleştirilecektir.

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

  • Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
  • Her nevi teknik destek hizmetleri
  • Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
  • Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
  • Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları
  • İade usulü

weblegrafik.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve weblegrafik.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İade talebinin weblegrafik.com’e iletimi

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

1. İadeye konu olan ürün / hizmet

2. İade sebebi (varsa)

3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu weblegrafik.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden info@weblegrafik.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

İade talebinin reddi

weblegrafik.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere weblegrafik.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde weblegrafik.com’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları weblegrafik.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, weblegrafik.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.